Typy svatby: Která je pro nás vhodnější? 

Svatební obřady se u nás mají dvě formy. Zatímco tradiční církevní svatby probíhají většinou ve vysvěcených kostelech a oddávajícím je kněz, civilní svatby se konají v obřadních síních za přítomnosti představitele veřejné moci a matrikáře. 

Církevní obřad

Církevní svatební obřad je považován za tradiční, byť ho dnes volí jen kolem 20 % snoubenců. O svůj význam přišel v roce 1950, kdy ho socialistický režim nahradil sňatkem na národním výboru. Církevní svatba mohla proběhnout potom, měla však jen oslavnou funkci. Úředně platná se znovu stala až v roce 1992. 

Podmínky pro obřad má každá církev nastavené trochu jinak. U nás nejrozšířenější Katolická církev umožňuje sňatek v případě, že je alespoň jeden ze snoubenců pokřtěn. Uzavřením sňatku novomanželé dávají slib, že budou mít děti. 

Protože církevním sňatkům předchází duchovní příprava, je třeba včas informovat duchovního. Krátce před svatbou přichází na řadu návštěva matriky, kde vyplníte dotazník k uzavření manželství a podáte žádost o vydání osvědčení. To dává faráři oprávnění k vykonání obřadu. V den svatby nesmí být starší než tři měsíce. 

kostel svatba

Civilní (občanský) obřad 

O civilním obřadu se jedná pouze s matrikou. Odpadá žádost o osvědčení, vyplňuje se pouze dotazník k uzavření manželství. Ten řeší např. to, jaké budou manželé používat příjmení. 

Na matriku si připravte: 

  • občanský průkaz
  • rodný list
  • hotovost na správní poplatek 
  • osvědčení o rozvodu nebo úmrtní list v případě, že snoubenci neuzavírají první manželství 

Civilní obřad probíhá pod dohledem matrikáře. Oddává starosta nebo někdo ze zastupitelstva. Svatba se může konat v prostorách k nim určených, nebo na jakémkoli jiném místě, které si snoubenci vyberou. Musí k tomu ovšem mít povolení od majitele pozemku. 

svatba tenisky

Srovnání 

Církevní sňatek vyžaduje složitější a delší vyřizování než civilní, pro věřící ovšem nemusí mít civilní obřad plnou důležitost. Co se týče samotného obřadu, civilní je mnohem kratší, i s gratulacemi vychází na 15-20 minut. Církevní obřad trvá 30-45 minut bez bohoslužby, s bohoslužbou se může protáhnout až na hodinu a půl. 

Nedá se jednoznačně říct, která forma sňatku je lepší či významnější. Záleží na vašich hodnotách a vašem rozhodnutí. Svatba je vaše velká událost, udělejte si ji tak, aby vám maximálně vyhovovala. 

Sdílet článek